Välkommen till MMOfocus!

Hos MMOfocus samlar vi landets fr�msta f�retag alla aff�rsomr�den. Vi l�gger till l�nkar allt eftersom vi hittar dem, har vi inte hittat din l�nk �n? L�gg till den sj�lv genom att l�tt klicka dig in p� "L�gg till din l�nk" och fyll i de olika f�lten. Allt f�r att underl�tta f�r dig och andra m�jliga kunder n�r du letar efter f�retag.

Vad �r fokus (optik)?

Fokus, br�nnpunkt eller fokalpunkt f�r en konvex lins �r den punkt d�r ljusstr�lar konvergerar n�r linsen riktas rakt mot en o�ndligt avl�gsen ljusk�lla. Ordet br�nnpunkt, liksom fokus (latinskt ord f�r h�rd), kommer av att den avl�gsna ljusk�llan Solen �stadkommer en br�nnande punkt just h�r. Alla tre termerna anv�nds �ven f�r konkava linser och buktiga speglar. Dessutom anv�nds ordet fokus i en annan men besl�ktad betydelse. Mer om detta nedan.